Zasady funkcjonowania bloga

Rozporządzenie z dnia 25.09.2022r. (aktualne)

Czas obowiązywania: 01 X 2022 r. – 31 V 2024 r.
Strony internetowe, których dotyczy Rozporządzenie: https://myrmeluna.com/
Osoby, których dotyczy Rozporządzenie: Czytelnicy, redaktorzy, autorzy
Rozporządzenie przygotowane przez: autora bloga
Możliwość modyfikacji Rozporządzenia: w okresie 24 IX 2022 r. – 30 IX 2022 r. – bez uzasadnienia, w okresie późniejszym – przy podaniu stosownego uzasadnienia.
Możliwość zniesienia Rozporządzenia: tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. 
 1. Artykuły są publikowane co najmniej trzy razy w miesiącu. Ponadto nie mniej niż dwa wpisy miesięcznie przedstawiają treść merytoryczną, wyłączając:
  a) wpisy z ankietami/formularzami
  b) wpisy publikowane jako sprawy bieżące (np. wpisy podsumowujące działanie bloga, kalendarze rójek)
  c) wpisy zawierające treści z innych artykułów (np. spisy artykułów).
 2. Możliwe jest wydanie komunikatu odwołującego punkt 1 na nie dłużej niż 30 dni.
 3. Galeria edytowana jest zwykle co 1-2 miesiące, przy czym modyfikacja ta polega wyłącznie na dodaniu nowych zdjęć.
 4. Wystrój (liście w nagłówku, tło) zmieniają się w zależności od pór pogodowych (rzadziej kalendarzowych) oraz w niestandardowych przypadkach:
  a) urodziny bloga – 11 września – w tym dniu liście zawsze są zielone,
  b) rocznica przyjazdu Luny – czwarty poniedziałek lipca – w tym dniu tło zmieniane jest na inny kolor lub motyw,
  c) inne okoliczności, nieprzewidziane w tym Rozporządzeniu.
 5. Zakładka „O mnie” pozostaje bez zmian i nie ma możliwości jej edytowania.
 6. Treść zakładki „Start” ulega zmianie w nieregularnych odstępach czasowych. W okresie kwiecień/maj-wrzesień/październik pojawiają się elementy takie jak Wpis Tygodnia oraz Komunikaty o Rójkach. W okresie jesienno-zimowym elementy te zastępowane są dowolnymi innymi.
 7. Komunikaty o rójkach obejmują wyłącznie loty godowe na terenie Polski i niekiedy są to prognozy sporządzane na podstawie kalendarza rójek na dany rok.
 8. Formularze mogą być dodawane, zmieniane oraz usuwane w zależności od ich funkcji (dla przykładu „Zgłoś rójkę” działa od marca do października danego roku).
 9. Wpis tygodnia może być tymczasowo usunięty, również w okresie wiosenno-letnim.
 10. Nie ma reguł odnoszących się do zmiany wpisu tygodnia. Wiadome jest, iż dzieje się to w weekend.
 11. Nagłówek strony „Start” (logo i wstęp) pozostają bez zmian. Nie zostanie on zmieniony do roku 2024 (dalsze decyzje podejmowane będą w kolejnym wydaniu Zasad Funkcjonowania Bloga).
 12. Każdy wpis powinien zawierać treści poprawne merytorycznie. Wskazówki oraz informacje od autora nie muszą zawierać wiedzy teoretycznej. Wyjątkami od tej reguły są artykuły zawarte w punktach w punkcie 1 Rozporządzenia.
 13. Każdy wpis może zostać edytowany i będzie miało to miejsce w okresie do końca marca 2023 (późniejsze zmiany będą zdarzać się okazjonalnie).
 14. Przyjmuję wszystkie propozycje zmian wpisów oraz artykułów. Zostaną one rozważone, a w następnej kolejności edytowane.
 15. Obecnie zniesiona została ankieta do publikowania wpisów gościnnych. Nadal są one bardzo mile widziane. Sposób ich zamieszczenia odbywa się jednak drogą mailową (wpis powinien zostać wysłany pod adres kontakt@myrmeluna.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego).
 16. Brak zaznaczonych wymaganych zgód w ankiecie/formularzu oznacza brak możliwości przesłania go. Niektóre zgody nie są obowiązkowe i oznaczone są napisem „Opcjonalnie”.
 17. Zaleca się podawanie swojego adresu e-mail. Nie zawsze jest on jednak wymagany.
 18. Formularze zaiwerające SPAM nie są odczytywane, a po otrzymaniu drugiej tego typu wiadomości od tego samego nadawcy, a formualrze od takiej osoby nie są przeze mnie czytane przez 100 dni od momentu wysłania pierwszej wiadomości.
 19. Wysyłanie treści zawierających SPAM oraz treści „bezsensownych” (niezwiązanych w żaden sposób z formularzem) jest niezgodne z Zasadami Funkcjonowania Bloga.
 20. Nie masz możliwości upublicznienia swojego adresu innym Czytelnikom Bloga. Podawany przez Ciebie adres nie jest więc w żaden sposób dostępny dla osób trzecich.
 21. Filmy i fotografie są własnością bloga. Ewentualne chęci uzyskania prawa do ich wykorzystywania muszą zostać wyrażone za pomocą formularza kontaktowego. Autor nie ma obowiązku zaakceptowanie takich próśb. Możliwość przywłaszczenia sobie danych treści z bloga następuje wyłącznie za wyraźną zgodą ich autora.
 22. Każda prośba o napisanie przeze mnie artykułu na konkretny temat jest przeze mnie rozważana i zwykle akceptowana.
 23. Wszelkie źródła są zapisywane kursywą.
 24. Na chwilę obecną MyrmeLuna nie ma na celu uświadamiania zakazu łapania okazów objętych ochroną gatunkową – oznacza to, że treści o tym charakterze pojawiać się będą rzadko, choć mimo to w stosownych sytuacjach będzie pojawiać się informacja o ochronie.
 25. Celem bloga jest popularyzacja nauki zajmującej się mrówkami (myrmekologii).
 26. Treści (w tym teksty artykułów) MyrmeLuny nie mogą być udostępniane na stronach internetowych bez zgody właściciela (patrz: punkt 21).
 27. Przekazywanie artykułów innym osobom za pomocą przycisku „Udostępnij” jest najłatwiejszą formą udostępniania materiałów MyrmeLuny.
 28. Linki oznaczane są w podany tutaj sposób: Link lub Link.
 29. Buźki ( 🙂 , 😀 , 😉 itp.) służą do zaznaczania emocji. Tworzysz je wpisując znaki : ), : D, ; ) itd. obok siebie.
 30. Ewentualne zmiany w Zasadach Funkcjonowania Bloga mogą mieć miejsce, jednak musi być to wyraźnie zaznaczone w tymże dokumencie.
 31. Tekst ten ma służyć jako informacja, a nie regulamin.
 32. Niestosowanie się do Zasad Funkcjonowania Bloga nie jest karalne, choć oznacza ono znieważenie wiedzy oraz autora bloga.
 33. Zapraszam także na stronę „Polityka prywatności„.

Rozporządzenie z dnia 18 maja 2020r. (nieaktualne)

Artykuły są publikowane co pięć dni. Wyjątkami są:
– wpisy z ankietami/formularzami,
– wpisy publikowane na bieżąco (nowe odkrycia naukowe/rójki itp.)
– wpisy wklejane do istniejących już dokumentów.

Jeśli jakiś wpis nie został opublikowany po 5 dniach, oznacza to, że:
– kolejny wpis będzie wpisem podsumowującym (i aby nie uwzględniać dodatkowych dni, np. jeśli wpis miałby opublikować się dwa dni przed urodzinami bloga),
– wpisy publikowane są w istniejących już dokumentach, ale należą do innej kategorii; nie stanowią kontynuacji treści.

Galeria edytowana jest co miesiąc, zazwyczaj około 28 dnia miesiąca.

Wystrój (liście w nagłówku, tło) zmieniają się w zależności od pór (np. pogodowych, nie pór roku kalendarzowych) oraz niestandardowo, w przypadku święta bloga, związanego z jego tematyką dnia.

Zakładka „O mnie” pozostaje bez zmian. Ewentualne zmiany przeprowadzane są bezpodstawnie.

Zakładka „Start” zmieniana jest niemal codziennie. Najważniejszymi jej elementami są: wpisy tygodnia, komunikaty o rójkach.

Komunikaty o rójkach obejmują jedynie rójki w Polsce i często opierają się na tegorocznym kalendarzu rójek.

Formularze mogą zostać zmieniane, usuwane oraz dodawane w zależności od ich funkcji (dla przykładu „Zgłoś rójkę” działa od marca do listopada bieżącego roku).

Nie ma reguł odnoszących się do zmiany wpisu tygodnia, wiadome jest, iż stanie się to w niedzielę, ale godzina zmieniana jest zupełnie bezpodstawnie.

Nagłówek strony „Start” pozostaje bez zmian i nie pozostanie zmieniony w niedługim czasie.

Każdy wpis powinien być poprawny merytorycznie i estetycznie. Wszelkie dopowiedzenia („i to czyni go ciekawszym od…”, „w mojej opinii”, „podług mnie”) są dopiskami typu „od autora” i nie zawierają wiedzy teoretycznej.

Każdy wpis może zostać zmieniony, edytowany, może stać się on bowiem nieaktualny z pewnych powodów, głównie naukowych.

Przyjmuję wszystkie propozycje zmian wpisów, artykułów. Zostaną one rozważone (w przypadku pewnych niezgodności), a w następnej kolejności edytowane.

Wpisy Czytelników mają na celu pomoc początkującym hodowcom oraz wsparcie dla bloga (więcej w formularzu).

Brak zaznaczonych zgód oznacza brak możliwości wysłania wypełnionego formularza.

Zgody oznaczone napisem „Opcjonalnie” nie są obowiązkowe, aczkolwiek polecane.

Adres e-mail potrzebny jest mi do odpowiedzi. Konieczność podawania go występuje jedynie w formularzach (nie w ankietach). Te drugie mają formę anonimowego sprawdzenia żądanej informacji.

Formularze wypełnione w sposób „bez sensu” nie są uznawane i zostają ignorowane.

Adres e-mail może zostać opublikowanie jedynie za zgodą właściciela wiadomości. Jeśli taka zgoda wymaga akceptacji, znajduje się ona w zgodach.

Każda z informacji w zgodach do akceptacji jest w pewien sposób wymagana. Dopuszczalne jest zaznaczenie opcji „Opcjonalnie” jako „Nie wyrażam zgody”.

Filmy są własnością bloga.

Każda prośba o materiał; o napisanie danego artykułu jest rozważana. Prawdopodobieństwo znacznie rośnie w przypadku mrówek z Polski.

Wszelkie źródła są zapisane kursywą.

MyrmeLuna ma na celu uświadomienie zakazu łapania okazów pod ochroną. Ma ona posłużyć także Czytelnikom pragnącym poszerzać swoją wiedzę na tematy poruszane na blogu.

Celem bloga jest popularyzacja nauki (myrmekologii).

Wszelkie treści mogą być udostępniane na stronach internetowych pod warunkiem podania źródła i zaznaczenia linków.

Przekazywanie artykułów za pomocą przycisku „Udostępnij” jest najłatwiejszą formą udostępniania materiałów MyrmeLuny.

Linki oznaczane są w podany tutaj: sposób: LINK.

Używając buziek ( 🙂 , 😀 , 😉 itp.) zaznaczasz swoje uczucia; emocje.

Ten tekst ma służyć jako informacja, a nie jako regulamin.

Zapraszam także do strony „Polityka prywatności”.