Każdy gatunek mrówek buduje nadziemne mrowisko. Niektóre z nich tworzą niewielką górę piasku, w której znajduje się tylko jeden tunel. Nawet w Polsce występują jednak takie kolonie, gdzie tysiące robotnic przebywają w i na kopcu. W niektórych lasach spotkać możemy wielkie góry ze ściółki leśnej. To właśnie te okazałe twory tak małych stworzeń! Gatunki, które takie kopce budują, są pod ochroną. Mimo ich wielkiego zasięgu występowania, odgrywają one bardzo istotną[…]

Mrówki dzielą się zadaniami, jednak każda kolonia robi to w inny sposób! W tym artykule opiszę podział zadań w przypadku kolonii, w której występuje lub nie występuje polimorfizm kastowy (później przybliżę to pojęcie). Głównych funkcji robotnic jest kilka. Należą do nich: opieka nad potomstwem i królową, 1 ochrona mrowiska przed niebezpieczeństwem, 5 budowanie kopca i drążenie podziemnych tuneli, 4 zbieranie pożywienia, 3 sprzątanie, 2 magazynowanie żywności w odwłokach. Bez względu[…]