Podział zadań w mrowisku

Mrówki dzielą się zadaniami, jednak każda kolonia robi to w inny sposób! W tym artykule opiszę podział zadań w przypadku kolonii, w której występuje lub nie występuje polimorfizm kastowy (później przybliżę to pojęcie).

Głównych funkcji robotnic jest kilka. Należą do nich:

  • opieka nad potomstwem i królową, 1
  • ochrona mrowiska przed niebezpieczeństwem, 5
  • budowanie kopca i drążenie podziemnych tuneli, 4
  • zbieranie pożywienia, 3
  • sprzątanie, 2
  • magazynowanie żywności w odwłokach.
Atta cephalotes

Bez względu na to, czy w kolonii występują tzw. podkasty, czy ich nie ma, każda robotnica musi mieć swoją funkcję w gnieździe. Jeśli robotnice różnią się wyglądem ze względu na ich funkcję, występuje polimorfizm kastowy. W zależności od tego, czy on u danego gatunku występuje, można ustalić, jak mrówki dzielą się swoimi zadaniami.

Jeśli w kolonii nie występują podkasty, robotnice dzielą się funkcjami zgodnie z wiekiem. Pogrubione cyfry oznaczają wiek robotnicy, która wykonuje daną czynność. 1 to najmłodsza, a im większa liczba, tym starsza jest ta mrówka. Tylko gatunki z rodzaju Myrmecocystus magazynują żywność w odwłokach, dlatego ciężko jest ustalić ich wiek, jednak z pewnością robotnice te nie są młode.

Prawie tak samo wygląda to w przypadku kolonii z podkastami, ale tam mrówki są przeznaczone do wykonywania danego zadania nie przez wiek, ale rozmiar. Im większa robotnica, tym większy numer. Liczby są takie same jak wcześniej 🙂 .

Dzięki temu zauważyć możemy zależność w podziale zadaniami w obu typach kolonii 😀 .

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *