Messor niger?! Krótka lekcja łaciny

Jakie zasady obowiązują nas, gdy posługujemy się łaciną? Od razu dodam, że nie ma gatunku „Messor niger”! 🙂

  1. Pierwszy człon nazwy (rodzaj) zapisujemy wielką literą, Messor.
  2. Drugi człon (gatunek) zapisujemy małą literą, niger.

Jak czytać nazwy łacińskie?

1. AE jak E.

2. V jak W.

3. PH jak F.

4. C przed o, u, a oraz samogłoskami jak K.

5. C jak C.

6. Y czasami jak I.

  1. Tetramorium caespitum [Tetramorium cespitum] .
  2. Lasius flavus [Lasius flawus].
  3. Atta cephalotes [Atta cefalotes].
  4. Camponotus nicobarensis [Kamponotus nikobarensis].
  5. Formica cinerea [Formika cinerea].
  6. Formica polyctena [Formika poliktena], ale Myrmica rubra [Myrmika rubra].

Jeśli nie wiesz, jaki to gatunek (np. Myrmica ??), to zapisuj to w ten sposób: Myrmica sp., Tetramorium sp., Camponotus sp. – oznacza to „species”, czyli gatunek.

W języku polskim obowiązuje następujący zapis, np.: hurtnica czarna – oba człony małą literą.

Pamiętajmy o zasadach pisowni 🙂

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *