Pasożyty to nie tylko tasiemce!! W hodowli mrówek trzeba zwracać na nie¹szczególnie uwagę!
MyrmeLuny życzy wspaniałej i wesołej nocy!!

Odpowiedz