quiz

Quiz nr 13 na MyrmeLunie

Test polega na dopasowania pasującej części do opisu/nazwy itp. Litery łączą się tylko z cyframi (nie można wybrać odpowiedzi „AB”), a cyfry z literami. Każdy element można przyporządkować tylko do jednej możliwości. Dwie litery są dodatkowe i nie powinieneś ich wykorzystywać.

1. Callow

2. Lasius niger

3. Hibernacja

4. Rójka

5. Kasty

6. Atta cephalotes

7. Formica rufa

8. Mącznik młynarek

9. Myrmica

10. Gmachówka drzewotoczna

A. Hodowla karmowa

B. Niewybarwiona jeszcze, biała robotnica

C. Hodowcy grzybów

D. Minor -> media -> major

E. Ochrona gatunkowa

F. rubra

G. Sen zimowy

H. hurtnica czarna

I. Królowa, robotnica, samiec

J. Największa mrówka w Europie

K. truncorum

L. Loty godowe

Teraz będzie nieco trudniej, ponieważ są aż trzy kolumny. Musisz dopasować do zdjęcia (cyfra) nazwę rodzajową (litera) oraz gatunkową (nietypowy znak – specjalny). Pierwsze zdjęcie ma numer 1, drugie – 2, trzecie – 3 itd.

A. Atta

! niger

B. Lasius

@ rufa

C. Formica

# biroi

D. Camponotus

$ smaragdina

E. Messor

% barbarus

F. Oecophylla

^ cephalotes

G. Crematogaster

& vagus

Jeżeli w pierwszym zadaniu dopasowałeś do cyfry odpowiednią literę, przyznaj sobie 1 punkt. Jeżeli nie dopasowałeś do żadnej cyfry dodatkowych liter, przyznaj sobie dwa punkty (jeżeli tylko jedną dopasowałeś, a drugiej nie – dolicz pół 0,5 p.).

W drugim zadaniu za każdy poprawny ciąg dolicz 2 p., za każde poprawnie wykonane dwa przykłady, przyznaj 1 p. Jeżeli dopasujesz do obrazka tylko poprawny symbol albo cyfrę, nie przyznawaj żadnych punktów.

1B (1p.)
2H (1p.)
3G (1p.)
4L (1p.)
5I (1p.)
6C (1p.)
7E (1p.)
8A (1p.)
9F (1p.)
10J (1p.)
Dodatkowe litery: D, K (2p.)

 

1F$ (2p.)
2B! (2p.)
3E% (2p.)
4C@ (2p.)
5A^ (2p.)
Maksymalna ilość poprawnych ciągów: 2 (2p.)

Punkty z zadania 1. (z) na punkty ogólne (o)

0-2,5p. z = 0p. o
3-5,5p. z = 1p. o
6-7,5p. z = 2p. o
8-9,5p. z = 3p. o
10-10,5p. z = 4p. o
11-12p. z = 5p. o

Punkty z zadania 2. (z) na punkty ogólne (o)

0-2p. z = 0p. o
3-4p. z = 1p. o
5-6p. z = 2p. o
7-8p. z = 3p. o
9-10p. z = 4p. o
11-12p. z = 5p. o

Punkty ogólne na wyniki 🙂

10p. – znasz mnóstwo gatunków i pojęć związanych z mrówkami! Tak trzymaj! 🙂 🙂 🙂
8-9p. – poszło Ci wręcz wspaniale! Gratulacje! 🙂
7p. – całkiem dużo o mrówkach wiesz! 🙂
5-6p. – mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej! 🙂
4p. – kiepsko! 🙁
2-3p. – bardzo słaby wynik! 🙁
1p. – okropnie niedobrze! 🙁
0p. – nic nie wiesz o mrówkach! 🙁 🙁 🙁

Drogi Czytelniku,
MyrmeLuna z chęcią odczyta Twój komentarz! Mam więc nadzieję, że nie zapomnisz o napisaniu komentarza z wynikiem 🙂 . Czy zrobiłeś gdzieś błąd? Gdzie? Z pewnością otrzymasz w odpowiedzi link prowadzący do artykułu, w którym znajdziesz wyjaśnienie 🙂 !

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *