Jak czytać łacińskie nazwy gatunkowe?

Wiele liter w łacinie czytać możemy na kilka sposobów, jednak istnieje kilka zasad, do których powinniśmy się stosować, gdy chcemy przeczytać nazwę danego gatunku. Poniżej znajduje się kilka zasad języka łacińskiego.

1. Ae i oe wymawiamy: [e]

Gatunek Tetramorium caespitum wymawiamy: [tetramorium cespitum].

Gatunek Oecophylla smaragdina wymawiamy: [ekofylla smaragdina].

Uwaga! “Ae” i “oe” to tzw. dwugłoski. Litery muszą występować w odpowiedniej kolejności! “Ae” czytamy [e], ale “Ea” czytamy [ea].

Gatunek Formica sanguinea wymawiamy: [formika sangwinea].

Gatunek Camponotus herculeanus wymawiamy: [kamponotus herkuleanus].

2. Y wymawiamy: [i]

Gatunek Formica polyctena wymawiamy: [formica poliktena].

Gatunek Hypoponera punctatissima wymawiamy: [hipoponera punktatissima].

3. C wymawiamy w zależności od położenia: [c]/[k]

Jeżeli litera “c” stoi przed samogłoską: “e”, “i” lub “y” albo przed dwugłoską (“ae” i “oe”), czytamy ją jak [c].

Gatunek Formica cinerea wymawiamy: [formika cinerea].

Gatunek Tetramorium caespitum wymawiamy: [tetramorium cespitum].

Uwaga! Jeżeli litera “c” nie stoi przed “e”, “i”, “y”, “ae” ani “oe”, wymawiamy ją jak [k].

Gatunek Formica cunicularia wymawiamy: [formika kunikularja].

4. I wymawiamy: [j], jeśli jest to możliwe

Gatunek Formica cunicularia wymawiamy: [formika kunikularja].

Uwaga! Tak jak w języku polskim głoska “i” pełni różne funkcje. Czasami czytamy ją [i] (np. indyk [indyk]), a czasem – [j] (np. Julia [Julja]). tak samo jest w łacinie.

Gatunek Formica rufa wymawiamy: [formika rufa].

5. Ngu wymawiamy: [ngw]

Gatunek Formica sanguinea wymawiamy: [formika sangwinea].

Uwaga! W niektórych wyrazach ciężko jest wymówić ciąg czterech spółgłosek (np. singularis [singwlaris]). Akcentujemy więc trzecią od końca zgłoskę (tutaj: [ngw] lub samo [gw]).

Gatunek Camponotus singularis wymawiamy: [kamponotus singwlaris].

6. Ph wymawiamy: [f]

Gatunek Atta cephalotes wymawiamy: [atta cefalotes].

Gatunek Monomorium pharaonis wymawiamy: [monomorium faraonis].

7. Q (zawsze z u) wymawiamy: [kw]

Gatunek Formica aquilonia wymawiamy: [formika akwilonja].

Gatunek Dolichoderus quadripunctatus wymawiamy: [dolihoderus kwadripunktatus].

8. Th wymawiamy: [t]

Gatunek Strongylognathus testaceus wymawiamy: [strongylognatus testaceus].

Gatunek Temnothorax nylanderi wymawiamy: [temnotoraks nylanderi].

9. X, ks i gs wymawiamy: [ks]

Uwaga! Połączenie liter “k” lub “g” z “s” powoduje powstanie głoski wymawianej tak jak “x”. Są wyrazy, które zapisywać możemy na dwa sposoby: “rex” = “regs” i oznacza to król.

Gatunek Lasius mixtus wymawiamy: [lasjus mikstus].

Gatunek Formica exsecta wymawiamy: [formika ekssekta].

Uwaga! Literę “s” zawsze wymawiamy jako [s]. W wyrazie “exsecta” akcent pada na drugą od końca zgłoskę [sek]. Głoskę “e” w tej zgłosce przedłużamy.

10. V wymawiamy: [w]

Gatunek Lasius flavus wymawiamy: [lasjus flawus].

Gatunek Leptothorax acervorum wymawiamy: [leptotoraks acerworum].

Resztę liter czytamy jak po polsku. Anglik może przeczytać jednak tę samą literę po swojemu.

Litera “g”:

  • w języku polskim – gumowe, góra
  • w języku angielskim – George [or], grey [grej] – wymawia się różnie

Dla nas bardziej naturalne wydaje się mówienie [Lasjus niger], choć angloznawca może powiedzieć: [Lasjus nidżer]. Obie wersje są poprawne. Jedyne zasady stanowią specjalne głoski, takie jak “ae”, “th”, “y”, “q (+ “u”)”, “x”, “ks”, “gs” i wszystkie inne wymienione powyżej (w zasadach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *