Słownik MyrmeLuny

8.5/10

Słownik ten przyda Ci się do kolejnego Quizu MyrmeLuny! Jest on alfabetyczny.

Archenotokia – powstawanie samców z niezapłodnionych jaj

Bieg tandemowy – wspólny bieg dwóch mrówek

Callow – młoda, niewybarwiona robotnica

Cykl rozwoju mrówki: jajo –> larwa –> poczwarka –> imago

Dymorfizm – różnice w budowie zewnętrznej mrówek tego samego gatunku

Elajosom – tzw. ciałko mrówcze to część nasiona zawierającego składniki odżywcze

Elita – robotnice wykazujące większą inicjatywę i aktywność od pozostałych

Ergatogina  – forma pośrednia między robotnicą, a królową, rozmnaża się, nie posiada skrzydeł

Feromony – substancje chemiczne wydzielane przez mrówki

Formica – mrówka

Formicidae – mrówkowate

Fizogastria – bardzo silne rozszerzenie odwłoka królowej przy składaniu jaj

Gamergate – robotnica, która może zostać zaplemniona przez samce

Hymenoptera – błonkoskrzydłe, rząd owadów

Jajo troficzne – niezdolne do rozwoju jajo służące jako pokarm

Kolonia monokaliczna – kolonia mrówek zajmująca jedno gniazdo

Kolonia polikaliczna – kolonia mrówek zajmująca więcej niż jedno gniazdo

Kutikula –  pancerz pokrywający ciało mrówek

Lestobioza – gnieżdżenie się kolonii drobnego gatunku w gniazdach większego gatunku, podkradanie pokarmu oraz potomstwa.

Lot godowy – lot samicy i samca / samców w celu zapłodnienia przyszłej królowej

Major – mrówka żołnierz należąca do największej kasty robotnic

Media – mrówka należąca do średniej kasty robotnic

Migracja – przenosiny kolonii z jednego gniazda do drugiego

Minor – mrówka należąca do najmniejszej kasty robotnic

Monandria – lot godowy, w którym samicę zapładnia tylko jeden samiec

Monoginia – występowanie w gnieździe jednej królowej

Myrmekofil – zwierzę żyjące z mrówkami

Myrmekologia – nauka o mrówkach

MyrmeLuna – jeden z blogów o mrówkach

Nantic – mrówka pochodząca z pierwszego pokolenia robotnic

Pleometrozja – zakładanie gniazda przez więcej niż jedną królową

Poliandria – kojarzenie się samicy z kilkoma samcami

Polietyzm wiekowy – podział pracy zależny od wieku

Potomstwo – jaja, larwy, poczwarki, callow

Robotnica – bezpłodna samica z nierozwiniętymi narządami płciowymi (usuniętymi przez królową)

Rójka – loty godowe form płciowych mrówek

Spermateka – zbiorniczek służący królowej do przechowywania plemników

Truteń – samiec z rozwiniętymi narządami płciowymi

Żołądek społeczny – tzw. wole

To najważniejsze i najprzydatniejsze słowa w Myrmekologii!!

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *