Quiz numer 4 na Myrmelunie!

Dzisiejszy test dotyczy wszystkich wpisów o gatunkach mrówek na blogu, więc nie jest skierowany dla początkujących. 🙂 Pytań jest 15 – każde dotyczy innego gatunku. Tym razem nie ma już Messorów. 🙂

Pierwsza część (5 pytań) dotyczy identyfikacji gatunku na zdjęciu.

Kolejne 5 pytań to informacje dla hodowców (poziom trudności, wilgotność, wielkość).

Ostatnią częścią są typowe odpowiedzi a,b,c. 

Jaki to gatunek? Odpowiedz po łacinie. 🙂

1. _____________________________________
2. ___________________________________
3. _______________________________________
4. ____________________________________
5. _______________________________

1.Poziom trudności utrzymywania mrówek grzybiarek (parasolowych): _________________

2.Wielkość robotnicy Lasius niger: _____________________

3.Wielkość królowej Camponotus ligniperdus: ____________________

4.Kolor Myrmica rubra (czarny/ czerwony/ żółty/ zielony/ pomarańczowy/ brązowy itp.): ___________________

5.Czy Oecophylla smaragdina mają oczy? ___________

1.Lasius brunneus to największa mrówka świata.
a) Nie, ale do niedawna była za taką uważana.
b) Tak, jest to największa mrówka, którą do tej pory spotkano.
c). Nie. Istnieje wiele większych gatunków.

2.Robotnice Camponotus ligniperdus mają kasty.
a) Nie. Kiedyś miały, ale to się zmieniło.
b) Tak, występują u nich kasty.
c) Nie, nie mają i nigdy nie miały.

3.Formica cinerea nie mają królowych, gdyż występują u nich płodne robotnice.
a) Prawda, to jedyny gatunek mrówek w Polsce, u których występują takie robotnice.
b) Fałsz, oczywiście.
c) Czasami spotykamy takie kolonie, ale istnieją pod warunkiem bycia minimum 100 takich robotnic w gniździe.

4.Rójka Crematogaster scutellaris ma miejsce w grudniu, gdyż latem w Azji jest za ciepło.
a) Tak, wszystkie mrówki z Azji mają wtedy rójkę.
b) Nic z tego nie jest prawdą.
c) Tak, kolejnym terminem jest styczeń.

5. Istnieje gatunek „Atta Cephalotes”.
a) Tak, są to grzybiarki parasolowe.
b) Tak, są to mrówki tkawnice.
c) Nie, nigdy takich nie było.

To już koniec testu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi!

Wyniki.

1.Formica sanguinea.

2.Crematogaster biroi.

3.Formica aquilonia.

4.Lasius flavus.

5.polyergus rufescens.

1.Trudny.

2. 3-5 mm.

3. 17-20 mm.

4.Czerwony.

5.Tak.

1.c.

2.b.

3.b.

4.b.

5.c. Zapis „Atta cephalotes” jest poprawny. 🙂

13-15 p. – Świetny wynik! MyrmeLuna została przeczytana z należytą starannością. 🙂

11-12 p. – Wynik bardzo dobry! Materiał został dobrze zapamiętany. 🙂 

9-10 p. – Widać, że przeczytałeś MyrmeLunę uważnie, ale mogło być lepiej! 🙂

7-8 p. – Wynik dobry, choć nie najlepszy.

4-6 p. – Słabo, zajrzyj na MyrmeLunę jeszcze raz i poczytaj więcej o gatunkach mrówek.

0-3 p. – Wynik bardzo negatywny, przeczytaj wiadomości, które przygotowała dla Ciebie MyrmeLuna jeszcze raz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *