Quiz nr 5 na MyrmeLunie!

Dzisiejszy test dotyczy sześciu gatunków mrówek pod ochroną w Polsce. Nie wszystkie tematy poruszane były na blogu, więc tym razem odpowiedzi są nieco dłuższe 🙂 .

Pytań jest piętnaście, w tym: 10 typu abc; 4 typu prawda/fałsz i 1 pole wyboru. Punktacja znajduje się na samym dole. Dosyć łatwo było zdobyć dobry wynik, ze względu na brak niektórych wiadomości na MyrmeLunie 🙂 .

Pytania typu abc

1. Który gatunek nie należy do „kopcówek”?
a) Formica rufa.
b) Formica truncorum.
c) Formica exsecta.

2. Do jakiego podrodzaju należy Formica polyctena?
a) Coptoformica.
b) Serviformica.
c) Sensu stricto.

3. Który gatunek ma większe królowe niż Formica rufa?
a) Lasius niger.
b) Myrmica rubra.
c) Camponotus herculeanus.

4. Która z tych mrówek jest najczęściej spotykana w Polsce?
a) Formica rufa.
b) Formica lugubris.
c) Formica aquilonia.

5. Gdzie powinniśmy zgłosić się, aby móc hodować te mrówki?
a) Do MZ.
b) Do RDOŚ.
c) Do MyrmeLuny.

6. Formica lugubris to:
a) mrówka pniakowa.
b) mrówka smętnica.
c) mrówka uralska.

7. Wielkiego kopca nie znajdziesz:
a) w stawie.
b) w lesie.
c) na skraju lasu i polany.

8. Formica polyctena zazwyczaj tworzą systemy:
a) polikaliczne.
b) monoginiczne.
c) czystości.

9. Mrówka bardzo podobna z wyglądu do rudych mrówek leśnych to:
a) Formica cinerea.
b) Formica sanguinea.
c) Lasius flavus.

10. Która nazwa została zapisana poprawnie?
a) Formica Rufa,
b) Formica polyctenea,
c) Formica pratensis.

Pytania typu prawda/fałsz

11. Mrówki „kopcówki” można hodować, tylko w przypadku śmierci królowej grożą kary.

PrawdaFałsz

12. Rude mrówki leśne są także „kopcówkami”.

PrawdaFałsz

13. Kwas mrówkowy wytwarzają jedynie piastunki.

PrawdaFałsz

14. Każda kolonia rudych mrówek leśnych powstała poprzez czasowe pasożytnictwo społeczne (kolonia, która trzyma się razem).

PrawdaFałsz

Pytania wielokrotnego wyboru

15. Zaznacz wszystkie mrówki objęte ochroną w Polsce (z rodzaju Formica).

Formica cuniculariaFormica rufaFormica rufibarbisFormica polyctenaFormica cinereaFormica truncorumFormica pratensisFormica lemaniFormica aquiloniaFormica fuscaFormica claraFormica lugubris

Odpowiedzi

1. c, 2. c, 3. c, 4. a, 5. b, 6. b, 7. a, 8. a, 9. b, 10. c, 11. fałsz, 12, prawda, 13. fałsz, 14. fałsz, 15. od góry: Formica rufa, Formica polyctena, Formica truncorum, Formica pratensis, Formica aquilonia, Formica lugubris

Kopiec rudych mrówek leśnych

Wyjaśnienia

1. Mrówki pod ochroną w Polsce.

2. Wszystkie „kopcówki” (czyli objęte ochroną w Polsce Formica), są z podrodzaju Formica, czyli wystarczy napisać Formica sensu stricto (albo s. str.).

3. Lasius niger, Myrmica rubra.

4. Zdecydowanie Formica rufa (w kilku postach znajdują się o tym wzmianki).

5. Do RDOŚ, czyli do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

6. Mrówki pod ochroną w Polsce.

7. W stawie, mrówki nie pływają, a ich zabijanie na szczęście jest zabronione.

8. Słownik MyrmeLuny (szukaj pod: kolonia polikaliczna).

9. Formica sanguinea, ta mrówka jest często mylona z „kopcówkami” (zdjęcie pod koniec wpisu; podpis: „Formica sanguinea”).

10. Krótka lekcja łacinyMrówki pod ochroną w Polsce.

11. Mrówki pod ochroną w Polsce.

12. Prawda (w kilku postach znajdują się o tym wzmianki).

13. Fałsz (w kilku postach znajdują się o tym wzmianki).

14. Fałsz, Formica polyctena zazwyczaj tworzą nowe społeczeństwa poprzez podział istniejącej już kolonii macierzystej.

15. Mrówki pod ochroną w Polsce.

Formica sanguinea (nie jest kopcówką!)

Wyniki

Pytania 1-10 – 2 punkty

Pytania 11-14 – 1 punkt

Pytanie 15 – 0,5 punkta za jedną prawidłową odpowiedź

20+ 
Świetny wynik! Przeczytałeś MyrmeLunę bardzo szczegółowo lub korzystałeś z innego źródła 🙂 .

14-19
Dobry wynik, warto poczytać więcej, ale tak trzymaj 🙂 .

8-13
MyrmeLuna została przeczytana (lub też nie) niedokładnie. Polecam odwiedzić także wpisy z „Wyjaśnień”.

2-7
Wynik słaby, koniecznie zapoznaj się z lekturą powyżej i rozwiąż test jeszcze raz.

0/1
Jesteś bardzo niedokładnym Czytelnikiem bloga 🙁 . Przeczytaj wszystko jeszcze raz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *