Quiz nr 10 na MyrmeLunie!

To już dziesiąty quiz na blogu! Dotyczy on wszystkich informacji, które znaleźć możesz w artykułach! Ten test składa się z kilku mniejszych, dzięki czemu możesz sprawdzić, które tematy sprawiają Ci trudność. Na koniec są także wyniki dla całości! Po najechaniu na czarne pole pojawi się odpowiedź do pytań! Jest to specjalna edycja zawierająca aż 100 pytań 🙂 !!!

1. Mrówki ze zdjęcia powyżej to:
a) mrówki żniwiarki.
b) Lasius niger.
c) mrówki amazonki.

2. Jaki procent gniazda powinien być u nich nawodniony?
a) 5-10%.
b) 11-30%.
c) 45-79%.

3. Czy występują u nich podkasty?
a) Tak.
b) Nie.
c) Wszystkie są majorami.

4. Czego Messory raczej nie zjedzą z chęcią?
a) Mączników.
b) Ziaren.
c) Miodu.

5. Występują one głównie w:
a) Europie Północnej.
b) Europie Środkowej.
c) Azji Wschodniej.

1.a,  2.b,  3.a,  4.c,  5.b

6. Gatunek ze zdjęcia to:
a) gmachówka cieśla.
b) gmachówka drzewotoczna.
c) Formica cinerea.

7. Mrówki te prowadzą zazwyczaj:
a) nocny tryb życia.
b) dzienny tryb życia.
c) rójkę.

8. Zakładają one gniazdo na sposób:
a) klasztorny.
b) półklasztorny.
c) pasożytniczy.

9. Wielkość ich królowej to:
a) prawie 2 cm.
b) około 20 cm.
c) około 1,5 mm.

10. Królowe tego gatunku:
a) odbywają masową rójkę w październiku.
b) nigdy nie mają problemów z wychowywaniem pierwszych robotnic.
c) są uznawane za największe w Europie.

6.b,  7.a,  8.a,  9.a,  10.c

11. Gatunek przedstawiony na zdjęciu to:
a) pierwomrówka żwirowa.
b) pierwomrówka łagodna.
c) Lasius niger.

12. Robotnice tego gatunku:
a) podczas przeprowadzki zwijają się w kulki, a następnie inne je przenoszą.
b) w porównaniu do innych gatunków mają małe oczy.
c) nie przepadają za miodem.

13. Wielkość samców to:
a) około 1 cm.
b) 7-9 mm.
c) 1-4 mm.

14. Ich gniazda są:
a) niezwykle suche.
b) płytkie.
c) z kartonu.

15. Lubią one gniazdować:
a) w drewnie.
b) na plażach.
c) we fluonie.

11.a,  12.a,  13.b,  14.b,  15.a

16. Zdjęcie przedstawia:
a) kołowrotki.
b) robotnice gatunku Formica cinerea.
c) strefę karmienia.

17. Samotnej królowej Lasius niger podawać musimy:
a) miód.
b) nic.
c) ziarna.

18. Messor barbarus w ilości 1-100 robotnic powinny jeść:
a) drewnojady.
b) surowe warzywa.
c) galaretkę.

19. Czy samotna królowa Manica rubida powinna coś jeść?
a) Tak.
b) Nie.
c) Tylko w wyjątkowej sytuacji.

20. Czym nie należy karmić mrówek?
a) Surowymi warzywami.
b) Orzechami.
c) Solą.

16.c,  17.b,  18.a,  19.a,  20.c

https://myrmeluna.com/2019/09/24/czym-i-jak-karmic-mrowki/

21. Zdjęcie przedstawia gatunek:
a) Lasius flavus.
b) mrówek amazonek.
c) Lasius niger.

22. Zapach(u) kolonii:
a) czuć we wszystkich pomieszczeniach.
b) nie czuć będąc nawet kilka cm od formikarium.
c) podwyższa temperaturę w pomieszczeniu.

23. Ich hodowla jest najczęściej:
a) niezwykle trudna.
b) trudna do pewnego momentu.
c) łatwa.

24. Wielkość robotnic to:
a) 3-5 mm.
b) 2-4 mm.
c) 2-3 mm.

25. Gatunek ten jest:
a) bardzo rzadko spotykany.
b) pospolity.
c) droższy od większości polskich gatunków mrówek.

21.c,  22.b,  23.c,  24.a,  25.b

26. Zdjęcie to ukazuje:
a) królową mrówek.
b) robotnicę.
c) samca.

27. Królowe mrówek faraona żyją około:
a) 2 miesięcy.
b) 5 dni.
c) 1 roku.

28. Królowe Monomorium pharaonis są:
a) około 4 razy mniejsze od żołnierzy Camponotus ligniperdus.
b) około 2 razy mniejsze niż żołnierze Camponotus ligniperdus.
c) około 2 razy większe od żołnierzy Camponotus ligniperdus.

29. Większość królowych to te, które zakładają gniazda na sposób:
a) pasożytniczy.
b) połklasztorny.
c) klasztorny.

30. Jaja królowych to tzw. jaja:
a) królewskie.
b) niepospolite.
c) pospolite.

26.a,  27.c,  28.a,  29.c,  30.a

31. Zdjęcie to przedstawia:
a) probówkę do badania pasożytów mrówczych.
b) probówkę do przetrzymywania tam mrówek.
c) probówkę z filtrem wodnym, służącą do mieszania pokarmu.

32. Między wodą a wolną przestrzenią znajduje się:
a) filc.
b) wata.
c) gazik.

33. Na końcu probówki należy umieścić:
a) watę.
b) talk/fluon.
c) sitko.

34. Jakie kolonie trzymamy w takich probówkach?
a) Małe, ewentualnie średniej wielkości.
b) Duże.
c) Tylko samotne królowe.

35. Woda w probówce powinna być:
a) wodą utlenioną.
b) z kranu.
c) mineralna/źródlana/przegotowana.

31.b,  32.b,  33.a,  34.a,  35.c

Informacja: na zdjęciu znajduje się królowa, dwa samce i kilka robotnic.

36. Czy formy płciowe były kiedyś jajami?
a) Tak.
b) Nie.
c) Tylko królowe.

37. Jak długo po wykluciu się młodych królowych odbywa się rójka?
a) Kilka tygodni.
b) Około roku.
c) Nie da się tego określić.

38. Podczas lotu godowego:
a) samice zapładniają samców.
b) samce zaplemniają samice.
c) królowe składają jaja.

39. Polocie godowym samce:
a) gubią skrzydła.
b) powracają do mrowisk i czekają na kolejną rójkę.
c) giną z wycieńczenia.

40. Zdecydowana większość samic po locie:
a) odgryza skrzydła.
b) pozostaje przy życiu.
c) szuka z samcami gniazda.

36.a,  37.c,  38.b,  39.c,  40.a

41. Mrówki ze zdjęcia:
a) zapadły w sen letni.
b) zapadły w sen zimowy.
c) są martwe.

42. Proces ten trwać powinien:
a) wieczność.
b) przez około 2-3 miesiące.
c) od roku do pięciu lat.

43. Potomstwo w jakim stadium rozwoju może odbyć ten proces?
a) Jaja.
b) Larwy.
c) Poczwarki.

44. Gatunki z którego z tych kontynentów można wprowadzić w taki stan?
a) Z Azji Wschodniej.
b) Z Antarktydy.
c) Z Europy.

45. Ile – według badań – żyją królowe bez odbywania tego procesu (mimo, iż powinny to robić)?
a) Do roku.
b) Do pięciu lat.
c) Bez różnicy.

41.b,  42.b,  43.b,  44.c,  45.b

Informacja: pojęcia są podkreślone.

46. Co widzisz na zdjęciu?
a) Callow.
b) Bieg tandemowy.
c) Gamergatę.

47. Czym jest myrmekologia?
a) Nauką o formica.
b) Nauką o spermatece.
c) Monandrią.

48. Kutikula to:
a) pancerz pokrywający ciało mrówek.
b) kokon.
c) dymorfizm.

49. Robotnica nantic pochodzi z:
a) ostatniego pokolenia.
b) pokolenia, które przeszło hibernację w drugim stadium rozwoju.
c) pierwszego pokolenia.

50. Czytasz teraz:
a) lestobiozę.
b) migrację.
c) MyrmeLunę.

46.a,  47.a,  48.a,  49.c,  50.c

51. Gatunek ze zdjęcia to:
a) mrówki amazonki.
b) mrówki faraona.
c) szalone mrówki śniade.

52. Królowa tego gatunku złożyć może … jaj w jednym miesiącu.
a) do 100
b) do 450
c) do 1000

53. Mrówki te występują:
a) niemal na całym świecie.
b) w Europie.
c) w Eurazji.

54. Ile królowych jest zazwyczaj w gniazdach tego gatunku?
a) Jedna.
b) Kilka.
c) Mnóstwo.

55. Który tekst najlepiej opisuje samca tego gatunku?
a) Skrzydlaty, ciemniejszy niż odwłoki robotnic, często wielkości robotnic.
b) Zazwyczaj większy od robotnic, w kolorze odwłoków robotnic, skrzydlaty.
c) Bez skrzydeł, w kolorze odwłoku robotnic, większy niż królowe.

51.b,  52.b,  53.a,  54.c,  55.a

56. Gatunek na zdjęciu jest rodzaju:
a) Lasius.
b) Oecophylla.
c) Polyrhachis.

57. Dwa z gatunków tego rodzaju to:
a) dives, armata.
b) dives, smaragdina.
c) armata, smaragdina.

58. Są to mrówki:
a) lubiące bardzo suchy klimat.
b) występujące głównie w Australii.
c) terytorialne.

59. Poruszają się:
a) niezwykle wolno.
b) niezwykle szybko.
c) przez krótki czas.

60. Ich rójka przypada na:
a) zimę.
b) lato.
c) wczesną jesień.

56.c,  57.a,  58.c,  59.b,  60.a

61. Mrówka ze zdjęcia to:
a) Solenopsis fugax.
b) Monomorium pharaonis.
c) Crematogaster biroi.

62. Hibernacja tego gatunku powinna:
a) odbywać się w temperaturze 2-6°C
b) odbywać się przez 5-10 tygodni.
c) nie odbywać się.

63. Robotnice mają … wielkości.
a) 2-3,5 mm
b) 1-3 mm
c) 7-9 mm

64. Tych mrówek nie spotkasz w:
a) Singapurze.
b) Niemczech.
c) Tajlandii.

65. Są one:
a) łatwe w hodowli.
b) trudne w hodowli.
c) pod ochroną w Polsce.

61.c,  62.c,  63.a,  64.b,  65.a

Informacja: pytanie 67 – podkreślone wyrazy znajdziesz w artykule do pytań 46-50.

66. Na zdjęciu widzisz:
a) samca Solenopsis sp.
b) samicę Solenopsis fugax.
c) samicę Solenopsis invicta.

67. Tworzą one systemy:
a) polikaliczne.
b) ergatogiczne.
c) trutniowe.

68. Żądlą one zazwyczaj:
a) (nie mają żądła).
b) boleśnie.
c) bezboleśnie.

69. Są to mrówki:
a) duże.
b) średniej lub dużej wielkości.
c) małej lub średniej wielkości.

70. Polskimi przedstawicielami tego rodzaju są:
a) mrówki złodziejki.
b) mrówki ogniste.
c) szalone mrówki śniade.

66.a,  67.a,  68.b,  69.c,  70.a

71. Formikarium powyżej to formikarium:
a) akrylowe.
b) żelowe.
c) korkowe.

72. Które z tych gniazd (z areną) to nie formikarium?
a) Akrylowe.
b) Żelowe.
c) Korkowe.

73. Które z tych gniazd jest podatne na pleśń?
a) Akrylowe.
b) Żelowe.
c) Korkowe.

74. Czy można trzymać mrówki w gnieździe ziemnym?
a) Tak.
b) Nie.
c). Tylko jeśli ta ziemia ma w sobie kamienie.

75. Arenę można porównać do:
a) cyrku.
b) probówki.
c) pudełka.

71.a,  72.b,  73.c,  74.a,  75.c

76. Najlepiej opisujący tytuł dla tego zdjęcia to:
a) Kasty.
b) Podkasty.
c) Królowa i jej robotnice.

77. Trzy kasty to:
a) Media, minor, major.
b) Królowe, robotnice, samce.
c) Odwłok, tułów, głowa.

78. Podkasty nie różnią się:
a) wielkością.
b) rolami.
c) posiadaniem skrzydeł.

79. Która z podkast składa jaja?
a) Królowa.
b) Major.
c) Żadna,

80. Która z kast jest zazwyczaj największa:
a) Królowe.
b) Samce.
c) Robotnice.

76.b,  77.b,  78.c,  79.c,  80.a

Informacja: to jeden z ulubionych artykułów MyrmeLuny 🙂 .

81. Ich kopce są często:
a) okazałe.
b) bardzo małe.
c) z resztek pożywienia.

82. Mowa tu o (gatunek ze zdjęcia):
a) Lasius niger.
b) Lasius flavus.
c) Lasius umbratus.

83. Główny miesiąc ich rójek to:
a) czerwiec.
b) sierpień.
c) październik.

84. Wiele osób nie wie, że w Polsce tak popularne są żółte mrówki! Czy są inne takie gatunki?
a) Tak, Lasius niger.
b) Tak, Lasius umbratus/flavus (jeśli ta odpowiedź, wybierz to, czego nie zaznaczałeś w pyt. 81).
c) Nie.

85. Hodują:
a) mszyce korzeniowe.
b) biedronki.
c) je mrówkojady.

81.a,  82.b,  83.b,  84.b,  85.a

86. Gatunek przedstawiony na zdjęciu to:
a) Manica rubida.
b) Myrmica rubra.
c) Solenopsis fugax.

87. Królowe są o … większe niż robotnice.
a) około 2 mm
b) około 1 cm
c) około 0,5 km

88. Gatunek ten jest:
a) łatwy w hodowli.
b) bursztynowo ubarwiony.
c) nieodporny na niskie temperatury.

89. W gniazdach tego gatunku występować może:
a) tylko jedna królowa.
b) kilka królowych.
c) samiec składający jaja.

90. Poczwarki tego gatunku:
a) nie wytwarzają oprzędu.
b) posiadają kokony.
c) są czarne.

86.b,  87.a,  88.b,  89.b,  90.a

91. Na zdjęciu znajdują się:
a) mrówki żniwiarki z Florydy.
b) gmachówki koniczki.
c) mrówki tkaczki.

92. Nazwa łacińska tych mrówek to:
a) Oecophylla smaragdina.
b) Camponotus herculeanus.
c) brak łacińskiej nazwy.

93. U tego gatunku królowe z Afryki mogą być nawet o 1 cm mniejsze niż te z Azji. Ile mają te drugie?
a) 22-27 mm.
b) 1 cm.
c) 14-18 mm.

94. Są one:
a) trudne w hodowli.
b) łatwe w hodowli.
c) pod ochroną w Polsce.

95. Są one głównymi mrówkami z:
a) Polski.
b) Azji.
c) Europy Środkowej.

91.c,  92.a,  93.a,  94.a,  95.b

96. Gatunek ze zdjęcia należy do objętej ochroną grupy:
a) mrówek kopcówek.
b) mrówek wędrownych.
c) gatunków inwazyjnych.

97. Inne gatunki wpisane na “Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” to m. in.:
a) mrówka amazonka.
b) nieróbka czarniawa.
c) obie powyższe.

98. Formica rufa to:
a) mrówka łąkowa.
b) mrówka ćmawa.
c) mrówka rudnica.

99. Formicoxenus niditulus (kolejna mrówka na „Czerwonej liście …”) to:
a) szalona mrówka śniada.
b) mrówka żniwiarka z Florydy.
c) gładyszek mrowiskowy.

96.a,  97.c,  98.c,  99.c

100. Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania?
a) Tak.
b) Nie.

Odpowiedź: 100.a

Drogi Czytelniku!
Teraz MyrmeLuna opowie krótko o tym quizie. Zanim podam odpowiedzi, napiszę coś o tym teście. Kolejność pytań nie jest przypadkowa. Im niższy numer pytania, tym starszy wpis. Zauważyłem, że nowsze artykuły są dużo chętniej czytane. Część Czytelników pewnie jeszcze nigdy nie natrafiła na stronę Witam na MyrmeLunie!. Jest to pierwszy wpis na blogu. Na dole (nieco nad komentarzami) jest odnośnik do kolejnego wpisu. Poruszając się tymi strzałkami odwiedzisz prawdopodobnie wszystkie wpisy na blogu! Mam też nadzieję, że choć jeden z podanych pod odpowiedziami na pytania (już w tym wpisie) artykułów Cię zaciekawił, gdyż z pewnością obrazuje on różnicę między nowymi postami, a tymi wcześniejszymi 🙂 ! 

Opisy wyników z jednej partii (po 5 pytań).

5 p. – Ta kategoria wiedzy myrmekologicznej jest dla Ciebie niezwykle prosta. Spróbuj swoich sił w innych tematach! 🙂 🙂 🙂

4 p. – Brakowało Ci naprawdę niewiele! Po przeczytaniu wpisu z linku będziesz ekspertem w tym temacie! 🙂 🙂

3 p. – Musisz się na ten temat trochę dowiedzieć, aby poszło Ci bardzo dobrze, jednak wynik jest bardzo zadowalający! 🙂

2p. – Ta kategoria to z pewnością nie jest Twoja mocna strona, ale nie myli się tylko ten, kto nic nie robi! Dowiedz się więc trochę z artykułu pod odpowiedziami!

1 p. – Słabo, ale się nie poddawaj! MyrmeLuna przygotowała dużo więcej pytań na różne inne tematy. Może pójdzie Ci lepiej!

0 p. – Bardzo źle! Koniecznie zapoznaj się z wpisem pod odpowiedzią na daną partię i spróbuj odpowiedzieć na pytania jeszcze raz!

Opisy wyników (razem 100 p. do zdobycia).

100 p. – Jesteś Absolutnym Mistrzem Myrmekologicznym! Tak trzymaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂 🙂 🙂

91-99 p. – Poszło Ci bardzo dobrze! Popełniłeś jedynie nieliczne błędy, gratulacje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂 🙂

80-90 p. – Całkiem sporo punktów! Wynik mógł być nieco lepszy, jednak i tak świetnie Ci poszło!!!!!!!!!!!!!!! 🙂

65-79 p. – Nieźle, ale przydałoby Ci się jeszcze trochę doczytać!!! 🙂

51-64 p. – Ponad połowa punktów! Całkiem dobrze Ci poszło, jednak warto się trochę więcej dowiedzieć!

40 -50 p. – Jest w porządku, ale powinno być lepiej.

30 -39 p. – Słabo. Odwiedź linkowane strony i przeczytaj te teksty.

15-29 p. – Wynik jest bardzo niski, warto go o wiele polepszyć. 🙁

1-14 p. – Niestety lepiej poszłoby przeciętnemu człowiekowi, który zgadywałby odpowiedzi na pytania. 🙁 🙁

0 p. – A czy w ogóle rozwiązałeś test (brak poprawnej odpowiedzi na pytanie nr 100)??!! 🙁 🙁 🙁

MyrmeLuna ma nadzieję, że materiał nie był nurzący, a bardzo ciekawy! I że Ci dobrze poszło 🙂 !

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *